ट्याग ' डिजाइनर'
फेसनले व्यक्तिको अस्तित्वबोध गराउँछ । पहिचान बनाइदिन्छ । तर, यो कुरा हाम्रो क्षेत्रमा लागेकाले नै बुझाउन सकेका छैनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्