ट्याग 'संस्कृति'
बुद्ध जन्मेको देशमा उनकै अनुयायीलाई देश निकाला
पुरा पढ्नुहोस्