ट्याग 'संघीयता'
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सबै कानुन बनाएपछि मात्र संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुने
पुरा पढ्नुहोस्