ट्याग 'न्याय'
राजनीतिक नेतृत्वले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने संस्कार भएको हाम्रो मुलुकमा वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन ।
पुरा पढ्नुहोस्