[तथ्यचित्र] खेती गरिएको क्षेत्रफल

- नेपाल संवाददाता

खेती गरिएको क्षेत्रफल

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७५