कुखुरी काँ

- छुल्याहा गुरु

कुखुरी काँ

मार्सी भात खा

खै मेरो मार्सी भात ?

नेताले खायो 

खै नेता ?

व्यापारीको गोजीमा

खै व्यापारी ?

दुलोभित्र लुक्यो 

खै दुलो ?

डा केसीले कुल्च्यो 

खै केसी ?

अनशन बस्यो 

खै अनशन ?

सरकारले दबायो

खै सरकार ?

सु...त्यो ।

प्रकाशित: श्रावण ९, २०७५