सुविन भट्टराईका लेखहरु

[अनुभूति] जो यसैगरी भेटिन्छन्

स्मृति पनि मदिराभन्दा कम नहुँदो रहेछ, जति पुर ानो भयो उति नै त्यसको महत्त्व हुने, उत्ति नै गुणवत्ताले भरिएको हुने ।

सुविन भट्टराई, श्रावण १, २०७४

-- पुरा पढ्नुहोस् --