तथ्यचित्र

[तथ्यचित्र] औसत आयु (वर्षमा)

- नेपाल संवाददाता , काठमाडौं

–औसत आयु (वर्षमा)

प्रकाशित: श्रावण १४, २०७५