तथ्यचित्र

[तथ्यचित्र] साक्षरता दर (प्रतिशतमा)

- नेपाल संवाददाता , काठमाडौं

साक्षरता दर (प्रतिशतमा)

 

प्रकाशित: असार १७, २०७५